Przykładowe ceny usług księgowych realizowanych na podstawie stałych umów:

 • od  110 zł/m-c – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (zwolnieni z VAT)
 • od  130 zł/m-c – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (podatnicy VAT)
 • od  130 zł/m-c – księga przychodów i rozchodów (zwolnieni z VAT)
 • od  150 zł/m-c – księga przychodów i rozchodów (podatnicy VAT)
 • od  500 zł/m-c – rachunkowość (księgi handlowe)

Powyższe ceny stosuje się jeśli firma nie zatrudnia pracowników, a średnia liczba dokumentów nie przekracza 20 szt. miesięcznie.

Doliczenia do ceny wyjściowej:

 • Od ilości dokumentów (ponad 20 szt.):
  księga przychodów i rozchodów / ryczałt – 2,00 zł/szt.;
  – księgi rachunkowe – 3,0 zł/szt.
 • Od liczby pozycji w wyciągach bankowych i raportach kasowych – 1,00 zł od każdej pozycji – dotyczy rachunkowości
 • Za pracowników zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę zlecenie / o dzieło – 25 zł od osoby
 • Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego – miesięczny koszt obsługi księgowej, nie mniej niż 500 zł
 • Sporządzenie rozliczeń rocznych PIT (PIT36/PIT36L/PIT37/PIT38/PIT28) – od 50 zł za szt.
 • Pomoc w założeniu firmy – w cenie usługi
 • Reprezentacja w urzędach – w cenie usługi
 • Reprezentacja w trakcie kontroli – w cenie usługi
 • Rozliczenia pracowników PIT-11, PIT-4, PIT-4R, PIT-8A, PIT-8AR, RMUA – w cenie usługi
 • Mail informujący o podatkach i składkach ZUS do zapłacenia – w cenie usługi
 • Aktualizacja danych w KRS, US – od 100 zł
 • Sporządzenie sprawozdania do GUS – od 50 zł/h nie mniej niż 10 zł
 • Inne deklaracje i podatki (np. od czynności cywilno-prawnych, nieruchomości, zanieczyszczenie środowiska, podatki od spadków i darowizn) – 50 zł/h
 • Korekta deklaracji wynikająca z winy zleceniodawcy – od 150 zł/h
 • Delegacja krajowa/zagraniczna pracownika/właściciela (wyliczenie, przygotowanie i opracowanie dokumentacji) – 20 zł/szt.
 • Wystawienie rachunku, faktury VAT, faktury VAT korygującej, upomnienia, wezwania do zapłaty – 10 zł/szt.
 • Sporządzenie zestawień, sprawozdań, prognoz wymaganych przez banki lub zarząd, pomoc w wypełnieniu wniosku kredytowego – 150 zł/h
 • Uzgodnienie i zamknięcie ksiąg rachunkowych w trakcie roku (likwidacja firmy, rozwiązanie umowy o prowadzenie ksiąg, przejęcie księgowości w trakcie roku) – połowa jednomiesięcznego wynagrodzenia, nie mniej niż 300 zł
 • Sporządzenie Bilansu i RZIS w trakcie roku podatkowego (nie dotyczy sprawozdania rocznego) – od 200 zł
 • Uzgodnienie i przekazanie innych ewidencji księgowych w trakcie roku (likwidacja firmy, rozwiązanie umowy w trakcie roku, przejęcie księgowości w trakcie roku) – połowa jednomiesięcznego wynagrodzenia nie mniej niż 150 zł
 • Weryfikacja ksiąg podatkowych i innych dokumentów – od 150 zł/h
 • Opracowanie/Aktualizacja polityki rachunkowości i Zakładowego Planu Kont – od 500 zł
 • Skanowanie dokumentów na życzenie klienta (pow. 10 szt) – 0,15 zł/stronę

Przedstawione powyżej ceny mają charakter orientacyjny i dotyczą usług kompleksowych świadczonych na podstawie umów o stałej współpracy. Oferowane przez Biuro Rachunkowe LEXBERG ceny na usługi księgowe uzależnione są od czynników decydujących o wielkości nakładów pracy niezbędnych do ich realizacji. Ceny podane są w kwotach netto.